Salina Salzberger

 

Specialitatea acestei terapii const? în faptul c? utilizeaz? efectul terapeutic al s?rii, a luminii combinat cu muzic? relaxant?. Cromoterapia sau terapia cu lumini se bazeaz? pe efectul benefic a luminii asupra organismului , oferind o stare de comfort.

Culorile calde(galben, porocaliu,ro?u) au efect revigorant ?i ofer? energie, iar culorile reci(movul, albastru, indigo) au efect sedativ asupra sistemului nervos, diminu? stresul.

Obiectivul urm?rit este de a reda oamenilor posibilitatea unui tratament str?vechi, dat uit?rii în ultima perioad?. Sarea con?ine o serie de elemente ?i microelemente necesare func?ion?rii armonioase a organismului, asigurând astfel tratamentul suplimentar în cazul unor afec?iuni , totodat? prin utilizarea s?rii cre?te efecien?a tratamentulu medicamentos, ?i nu în ultimul rând are un rol important în men?inerea st?rii de s?n?tate.

Beneficiile salinei

- ac?ioneaz? în surt timp

- utilizeaz? elemente naturale

- concentra?ia s?rii este foarte ridicat?

- nu are efecte secundare

 

Devine unicat prin

  - design-ul pictorial de stalactite

- toat? suprafa?a eset acoperit? de sare

- utilizarea concomitent? a terapiei cu lumini ?i al fondului sonor special

- nu exist? dou? grote identice tip Salzberger

- pe lâng? efectul terapeutic bine cunoscut ofer? relaxare ?i recreeare total?

- posibilit??i bune de finan?are

- predare la cheie.

In cazul în care oferta noastr? prezint? interes penrtu DVS nu ezita?i s? ne contacta?i.

   

 
 
 
impressum | termeni legali | contact                                                                                        Grotasalina