Sarea

 Sarea este un element fundamental al vie?ii, În limbajul cotidian auzind cuvântul sare, prima data ne gândim la sarea de mas?, îns? nu toata lumea cunoa?te faptul c? sarea de mas? este extras? din sarea natural?, ?i con?ine doar dou? elemente Na si Cl. Sarea în starea lui natural? con?ine înca 82 de elemente în plus, ace?tia prin calit??ile lor contribuie la sporirea efectului terapeutic, cunoscut înca din epoca antic?.Principiul de baz? a salinelor este de a da posibilitatea de a beneficia de aceste elemente care sunt necesare func?ion?rii armonioase al organismului. Organismul uman este alc?tuit din sare, ap? si minerale. Fiecare dintre procesele fiziologice decurge cu ajutorul acestor elemente, care sunt responsabili pentru men?inerea homeostazei organismului uman, si al presiunii osmotice. Daca aceast? stare de homeostaza este perturbat? de anumi?i factori externi( de exemplu introducerea în organism unei cantit??i mai mari de sare de mas?), atunci organismul poate r?spunde prin anumite reac?ii patologice cum ar fi cresterea tensiunii. Sarea natural? red? organismului starea de echilibru si ajuta în eliminarea toxinelor.

Obiectivul urm?rit de noi este de a reda posibilitatea unui stravechi tratament tuturor celor care doresc sa-?i mentin? s?n?tatea. Terapia cu sare ofera remediu în boli, care r?spund foarte greu la tratamentul medicamentos, facând astfel ca terapia medicamentoas? s? devin? mai efecient?.

Formele s?rii naturale

Sarea din Marea Moarta

 

Cea mai mare cantitate de sare natural? se gase?te în apele m?rii. De aici prin distilare se ob?ine sarea de mas?, care mai trece printrun proces de purificare, înainte de comercializare. Marea Moarta este una din perlele naturii situat? la grani?a dintre Israel si Iordania, sub nivelul m?rii. A devenit cunoscut? prin concentra?ia ridicat? de sare care este aproximativ 30%,?i are un efect terapeutic dovedit si eficient, fiind din ce în ce mai des utilizat? în medicin? ?i în tratamentele homeopatice. Sarea are efect antiimflamator , este remediu în diferite boli ale pielii, afec?iuni ale c?ilor respiratorii,dureri articulare si musculare, si pe lâng? acestea are rol important in men?inerea frumuse?ii.

 

Cele mai importante componente

magneziu

calciu

caliu

potasiu

stronciu

litiu

cloruri

bromuri

ioduri

sulfati

carbonati

caoliti

botiánok

zinc

cadmiu

cupru

mangan

fier

cobald

nichel

bariu

molibden

bor

rubidiu

Cl (mg/l)

Mg (mg/l)

Na (mg/l)

Ca (mg/l)

K (mg/l)

Br (mg/l)

224,9

44,00

40,10

17,20

7,65

5,30

 

Sare gem?

 

Se gase?te in adâncimi în locurile mai protejate ale pamântului. Se formeaza în zone c?lduroase în golfurile închise ale m?rii ?i în lacurile mari în urma evapor?rii accentuate în lipsa unei surse de ap?. În urma presiunii mari se formeaz? cristale mari care contin numeroase minerale. Sarea cristalizat? în acaeasta form? este benefica organismului. Saline de acest fel se g?sesc la Praid si Wieliczka, care func?ioneaz? ca sanatorii.


 
 
 
impressum | termeni legali | contact                                                                                        Grotasalina